اسکین 98 » دانلود رمان آغوش خالی از زهرا قلنده

دانلود رمان آغوش خالی از زهرا قلنده

دانلود رمان آغوش خالی از زهرا قلنده

نام رمان : آغوش خالی

نویسنده : زهرا قلنده

موضوع رمان : عاشقانه

کشور : ایران

تعداد صفحات : 2823

مینو با سر و صداهایی که یهو اومد برگشتم عقب. خودش بود….
بالاخره افتخار داد و اومد بیرون. دخترایی که تا الان برای دیدنش صبر کرده بودن هجوم بردن سمت ماشینش و اخمام رفت تو هم! احمقانه بود…. پوزخندی به خودم زدم…. من خودمم واسه همین اینجام دیگه! عکس و امضا گرفتن از اقای شمس.
بعده نیم ساعت بالخره یکم دور ماشینش خلوت شد و اروم رفتم سمتش.

دیدگاه خود را بگذارید