اسکین 98 » دانلود رمان کاباره از مسیحه زادخو

دانلود رمان کاباره از مسیحه زادخو

دانلود رمان کاباره از مسیحه زادخو

نویسنده : مسیحه زادخو

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان : نمـیتـونستم هر روز نیکی رو جلوی چشمم ببینم و تـو آتیش عشقش بسوزم چون مـیـدونستم نیکی برام یه ممنوعه بزرگـه بعد از چند سال وقتی به ایران برگشتم تا حداقل از

احساس درونم که تـوی این سال ها آتیشم زد با نیکی حرف بزنم ، دیـدم نیکی یه خاطرخـواه دلسوختـه داره که البتـه برای ثروتش کیسه دوختـه . فریـد شـد رقـیب عشقـی من که

عاشق خـواهرم بودم …

عشقـی که نتـونستم هیچ وقت به زبون بیارمش .

هنوز در تردیـد گفتن و نگفتن راز دلم بودم که تـورج خان یه دستـور عجیب داد برای ازدواجم که همه خانواده تـو شوک این حرف بابام بودیم . اون خـواهرمه ….

    نظرات بسته شده اند