اسکین 98 » دانلود رمان معصوم زیبا از حامی

دانلود رمان معصوم زیبا از حامی

دانلود رمان معصوم زیبا از حامی

نویسنده : حامی

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان :

داستان در مورد پسر نوجوانی به اسم حامی است

داستان زندگیش ، عاشق شدنش و چالش هایش…

رمان پیشنهادی : دانلود رمان تاوان گناه خواهرم

قسمتی از رمان معصوم زیبا :

دوسالی بود که خواهرش با پسر دایی که هیچ عالقه ای بهش

نداشت به خاطر فشارای خونه ازدواج کرده بود و رفته بود

شهرستان وحاالم که دانشگاه قبول شده بود پدرومادرش همراه

برادر کوچیکترش تصمیم گرفته بودن برن شهرستان و اونجا

زندگی کنن.البته قبل تر وقتی سال اولی دبیرستان بود این تصمیمو

گرفته بودن و فقط به خاطر درسای حامی و پافشاریش صبوری

کرده بودن چون هیچ جوره دلش نمیخواست شهرستان بین فامیال

وکلی آشنا که باهیچکدومشون کنار نمی اومد زندگی کنه.

چند ساعتی میشد که راه افتاده بودن و حاال بیشتر از قبل احساس

تنهایی میکرد. حتی تا دیروز فکر میکرد که اگه اونا برن چیزی

عوض نمیشه و حتی شاید آرامش بیشتری داشته باشه ولی وقتی

داشت باهاشون خداحافظی میکرد به این فکر کرد این بغالی

خداحافظی آخرین بغل هایین که از جنس عالقه واقعیه عالقه ای

که هم خون بودن اونو به وجود میاره؛فکر کردن به همچین

موضوعی حتی قبل از به وجود اومدن فاصله دلتنگش کرده بود و

باعث بغضی شده بود که حتی اجازه حرف زدن بهش نمیداد و

مجبور شد فقط با نگاه و تکون دادن سر عزیزتریناشو راهی کنه.

سرشو به شیشه اتوبوسی که سمت دانشگاه درحال حرکت

بود تکیه داد و سعی کرد توجهشو به آهنگ شادی که از هنذفری

پخش میشد بده تا مثل پسر بچه ها نزنه زیر گریه.

بیست دقیقه بعد از اتوبوس پیاده شد و سمت دانشگاه حرکت

کرد؛همیشه وقتی حالش گرفته بود یه ایستگاه قبل تر پیاده میشد که

سروصدا و …

دیدگاه خود را بگذارید