اسکین 98 » دانلود رمان میوه انتقام از هانیا بصیری

دانلود رمان میوه انتقام از هانیا بصیری

دانلود رمان میوه انتقام  از هانیا بصیری

 

نویسنده : هانیا بصیری

موضوع رمان : عاشقانه ،انتقامی

خلاصه رمان : بذر کینـــه را دردل خـــود کـــاشـــتـــم درخـــتـــی شـــد بـــنـــام نـــفـــرت ومـــیـــوه ای داد بـــنـــام “انـــتـــقـــام “

آدرینا بعداز پنج سال انتظار دنبال باعث وبانی کشته شدن پدرشه ودراین بین اتفاقات

غیرمنتظره ای رخ میده که سعی به دورکردن آدرینااز هدفش داره. اماهیچ چیز مانع آدرینا نمیشه حتی “عشق “

آدرینا برای انتقام گرفتن تبدیل به آدم خشک وخشنی میشه که فقط وفقط به فکر یک چیزه “انتقام “

دیدگاه خود را بگذارید