اسکین 98 » دانلود رمان سجده بر غرور مردانه ام از پری خوشگله(سعیده.ج)

دانلود رمان سجده بر غرور مردانه ام از پری خوشگله(سعیده.ج)

دانلود رمان سجده بر غرور مردانه ام  از پری خوشگله(سعیده.ج)

 

نویسنده : پری خوشگله(سعیده.ج)

موضوع رمان : عاشقانه ،اجتماعی

خلاصه رمان : داستان در مورد مردی است از جنس من از جنس شما مردی مهربان و خانواده دوست

که زندگی خوب و آرامی را در کنار همسر و پسر چهارساله اش دارد و از لحاظ مالی هم

در رفاه کامل است،اما زندگی کجا می گذارد که او روی خوش زندگی را ببیند حسادت های

دوست صمیمی اش آتش به زندگی او می زند و باعث می شود .که مرد به یکباره ورشکست

می شود و تمام مال و اموال و خوشبختی او به غارت می رود و مرد شکست خورده به زندان

می افتد و در این بین همسر او جدا می شود و پسر مرد را هم با خود می برد.بعد از چند سال

رهایی از زندان مرد شکست خورده و رنجورتر از همیشه و در حالی که شعله های خشم و انتقام

سراسر وجودش را فراگرفته تصمیم می گیرد که از آن به بعد خوب نباشد و تصمیم می گیرد که

کلا آدم دیگری باشد آدمی که همه از او بد می گویند آدمی که فقط به انتقام فکر می کند و

هیچ جیزی برایش مهم نیست در این میان اولین کسی که سرراه مرد قرار می گیرد دختری

است دوره گرد که پدر و مادرش را ازدست داده و زندگی اش را از طریق فروشندگی

کنار خیابان ها تامین می کند.

دیدگاه خود را بگذارید