اسکین 98 » دانلود رمان حصار نگاه از م _ دهقان

دانلود رمان حصار نگاه از م _ دهقان

دانلود رمان حصار نگاه از م _ دهقان

 

نویسنده : م _ دهقان

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان : دانم چه چیز در عمق چشمانش،درجادوی آن تیله های خاکستری نهفته داشت

که در حصار نگاهش اسیر شدم حالا این شوریدگی بود که مهمان جاودانه روح ام می شد

اه…که به هر کجا می نگریستم،تبسم نگاهش حضور داشت وعطر وجودش طنین انداز…

دل عصیانگرانه اورا می طلبید و دیوانه ومدهوش چون بتی سنگی می پرستید

من هم نو آموزی در مکتب دلدادگی شده بودم اما نه عشقی آسمانی که زمینی و

شرمگین از این شرک مخفی در پیشگاهش سجده می کردم

تنها یک چیز رابه خوبی می دانستم…این افسون نگاه نافذش بود که در وجودم رخنه کرد و

هستی ام را به تاراج برد…

دیدگاه خود را بگذارید