اسکین 98 » دانلود رمان باورم کن نازنین از مهسا طالع

دانلود رمان باورم کن نازنین از مهسا طالع

دانلود رمان باورم کن نازنین از مهسا طالع

 

نویسنده : مهسا طالع

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان : در آرزوي سر زدن آفتاب وصال شب هجران را تحمل ميكنم.بيهوده نيست كه من بي تو نميشوم و تركيب تو در نام من
قاعده زبان است كه من بي تو سرگردانم و تو بي من گنگ و منم كه تو را مينوازم كه بي من چنگ خاموشي و تويي كه به من
شور ميدمي كه بي تو سياهي سردم و سراب ساكتم.
در حلقوم هر دردمندي تو را ناليده ام.و د رخلوت تنهايان براي تو گريسته ام.در همه دلهاي عاشق بخاطر تو تپيده ام و همه
چشمهاي خوب از دل من اشك ريخته اند.همه آههاي ناكام از سينه من برخاسته اند.در همه بيتابها غمهاي ناشناس.حسرتهاي
مجهول جستجوهاي بي انتها همه من بوده ام همه تو بوده اي.
عشق را د رپي ات روان كرده ام و هنوز آواره است زيبايي ها از تو نشات ميگيرند و هنوزت نشناخته اند…كجايي اي آشناي
ناشناس!اي خويشاوند بيگانه! اي هميشه با من!بي تو بودن سخت است و غريب طاقت فرساست.پس بيا!بيا كه ديرگاهي ست چشم انتظار توام …

دیدگاه خود را بگذارید