اسکین 98 » دانلود رمان منشی مدیر از فائزه عطاریان

دانلود رمان منشی مدیر از فائزه عطاریان

دانلود رمان منشی مدیر از فائزه عطاریان

 

نویسنده : فائزه عطاریان

موضوع رمان : عاشقانه ، کلکلی

خلاصه رمان : رومینا که به تازگی پدر و برادر و ثروت خانوادگی را از دست داده ،برای امرار معاش

خود ومادر در شرکتی خصوصی به عنوان منشی استخدام می شودو

با حاضر جوابیهای خود توجه ……

دیدگاه خود را بگذارید