اسکین 98 » دانلود رمان نفرتی که به عشق تبدیل شد از محدثه.ح

دانلود رمان نفرتی که به عشق تبدیل شد از محدثه.ح

دانلود رمان نفرتی که به عشق تبدیل شد از محدثه.ح

 

نویسنده : محدثه.ح

موضوع رمان : عاشقانه ،همخونه ای ،کلکلی

خلاصه رمان : دختری به اسم شیدا که دانشگاه تنها دختری است که با ورود پسری

عاشق د ودلباخته ی او نمیشود و طی اتفاقاتی زمانی که غرور خود را کنار

میگذارد و او هم عاشق میشود پدرش او را مجبور به ازدواج با مصطفی میکند و

تصمیم شیدا که باعث دوری یکساله میشود..

دیدگاه خود را بگذارید