اسکین 98 » دانلود رمان لیلی تر از لیلی از مهدیه عاشوری

دانلود رمان لیلی تر از لیلی از مهدیه عاشوری

دانلود رمان لیلی تر از لیلی از مهدیه عاشوری

 

نویسنده : مهدیه عاشوری

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان : پوفی کشیدم و با انگشت پام ضربه ای به درب زدم که خوشبختانه چفت شد و من و از دست غرغرهای مامان که از خروس خون رو سرم آوار شده بود نجات داد.
_آخه یکی نیست بگه من شوهر واسه چیمه؟آخه خونه ننه بابام چی کم داره که برم زیر سایه یکی دیگه؟
باهمین فکر بیخیال خط چشمم رو که جدیدا گرفته بودم تو دست گرفتم و موشکافانه خطی پشت پلکم کشیدم.
با باز شدن در و ایستادن مامان میون قاب نیم نگاهی سمتش روونه کردم و دوباره مشغول کارم شدم.
_باتو نیستم مگه دختر؟چرا یکم به حرفم گوش نمیدی؟تا کی میخوای کله شق بازی دربیاری هان؟

دیدگاه خود را بگذارید