اسکین 98 » دانلود رمان خاموشی از نوشین.ن

دانلود رمان خاموشی از نوشین.ن

دانلود رمان خاموشی از نوشین.ن

 

نویسنده : نوشین.ن

موضوع رمان : عاشقانه ،غمگین ،اربابی

خلاصه رمان : صدای رعد و برق بلندی … از خواب بیدار شدم …همه جا تاریک بود … از رو تخت بلند شدم …
چراغ رو روشن کردم … تو مسیرم انگشت کوچیکم به لبه میز خورد و دلم ضعف رفت ….
مثل اینکه بازم رو شانس نبودم …
خودمو به پنجره رسوندم … پرده ی اتاق رو کنار زدم … عجب بارونی میومد … !
کمی پای پنجره ایستادم … انعکاس تصویر خودمو رو پنجره ی غبار گرفته دیدم ….
چندروزی بود کالفه و تنها بودم … بجز چند دوست انگشت شمار ، کسی رو نداشتم …
من بودم و خونه ی به ارث رسیده از پدرو دارایی هایی به جامونده ازش …
همه کسمو ازدست داده بودم و خیلی وقت بود ،فراموش شده بودند…

 

دیدگاه خود را بگذارید