اسکین 98 » دانلود رمان جام شکسته از آلن رب گری یه

دانلود رمان جام شکسته از آلن رب گری یه

دانلود رمان جام شکسته از آلن رب گری یه

 

نویسنده : آلن رب گری یه

موضوع رمان : پلیسی ، جنایی، معمایی

خلاصه رمان : انتشار رمان جام شکسته در اکتبر 2001 از جمله رویدادهای مهم ادبی آن سال در فرانسه بود.
آلن رب گری یه این کتاب را در آستانه هشتاد سالگی و پس از هشت سال سکوت منتشر کرد این رمان در بر گیرنده عناصر بسیاری از رمان های پیشین است.
رب گری یه فرم پلیسی را برای رمانهایش انتخاب کرده است. وجود معما در رمانهای پلیسی با شکل معمایی آثار او همخوانی دارد، نپرداختن به شخصیت افراد و شناخت آنها از طریق دیالوگ و رفتار ایجاد تردید در خوانده و تعلیق در داستان از ویژگی ژانر پلیسی است که رب گری یه در رمانهای خود بکار می برد . او با ایجاد انتظار، تردید و هراس در خواننده او در حالتی پر رمز و راز فرو می برد.

دیدگاه خود را بگذارید