اسکین 98 » دانلود رمان نه دیگه نمی بخشم از نازنین آقایی

دانلود رمان نه دیگه نمی بخشم از نازنین آقایی

دانلود رمان نه دیگه نمی بخشم  از نازنین آقایی

 

نویسنده : نازنین آقایی

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان :

من را شراره نام نهاده اند …

زیرا پدرم اعتقاد داشت با شراره های آتش وجودم در هنگام تولد زندگیش را به آتش کشیده ام …

من را شراره صدا زدند خواهر و برادری که مگسان دور شیرینی بودند و هرچه پدر میگفت گوش می نهادند

من شراره بودم و آنها برای خاموش کردن شعله های درونم با نفرت و آزارهایشان آبی می شدند بر روی آتش وجودم …

حال مردی میگوید با شراره های عشق شعله کشیدم وجودش را

مردی که خود خاکسترم کرد و چیزی از من باقی نگذاشت

دیدگاه خود را بگذارید