اسکین 98 » دانلود رمان پسر بسیجی دختر تیگزاسی از نازی m

دانلود رمان پسر بسیجی دختر تیگزاسی از نازی m

دانلود رمان پسر بسیجی دختر تیگزاسی از نازی m

 

نویسنده : نازی m

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان : روبه تو سجده میکنم دری به کعبه باز نیست بس که طواف کردمت مرا به حج نیاز نیست به هرطرف نظر کنم نماز من نماز نیست مرا به بند می کشی ازاین رهاترم کنی زخم نمیزنی به من که مبتلا ترم کنی ازهمه توبه میکنم بلکه توباورم کنی قلب من ازصدای توچه عاشقانه کوک شد تمام پرسه های من کنار توسلوک شد عذاب می کشم ولی عذاب من گناه نیست وقتی شکنجه گرتویی شکنجه اشتباه نیست قلب من ازصدای تو چه عاشقانه کوک شد تمام پرسه های من کناره تو سلوک شد.

دیدگاه خود را بگذارید