اسکین 98 » دانلود رمان مرد ماورائی

دانلود رمان مرد ماورائی

دانلود رمان مرد ماورائی

نویسنده : عارفه سجادی

موضوع رمان : تخیلی ، عاشقانه

خلاصه رمان  :

داستان این رمان حکایت مردی است که مجهول بودنش، هیزم می‌شود و جرقه‌ی کنجکاوی را شعله‌ور می‌کند.
و دختری که در‌‌ همان آتش می‌سوزد.
دخترکی که کنجکاوی‌اش گریبان‌گیر رویا‌هایش می‌شود و کاخ آرزوهایی را که روزی آجر به آجرش را با مرد رویا‌هایش طرح زده ویران می‌کند.
و مردی که به جان ریشه‌ی آرزو‌ها تیشه می‌شود.
همانی‌ست که می‌گویند ماورائی.
این داستان، داستان مرد ماورائی است.

دیدگاه خود را بگذارید