اسکین 98 » دانلود رمان بی پناهم پناهم بده

دانلود رمان بی پناهم پناهم بده

دانلود رمان بی پناهم پناهم بده

 

نویسنده : نامعلوم

موضوع رمان : عاشقانه ،احساسی

خلاصه رمان :

بااحساس گرمای یک دست چشامو بازکردم.

خانم جان خوبی؟پاشواین آب قندوبخور.مستخدم دکتربودکه بانگرانی نگاهم میکرد.حواسم تازه داشت برمیگشت.

دیدگاه خود را بگذارید