اسکین 98 » دانلود رمان نسیم شب

دانلود رمان نسیم شب

دانلود رمان نسیم شب

 

نویسنده : مهدیه احمدی

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان :

نسیم شبانگاهی غم رفتن نا به هنگام مادرم مرا به مرز جنون برد و حرف زدن
را از یاد بردم تلاش پدر برای بازگشتم به زندگی کافی نبود… اما عشق از راه
قلب وارد شد و مرا دوباره جان بخشید خودم را به نسیم شب سپردم تا
شاید تمام درد‌هایم را با خود ببرد و مرا از نو جان تازه بخشد
لبخندی به روشنایی خورشید پر فروغ می‌زنم که نسیم صبح‌گاهی

نهال عشق را در دلم کاشت و قلبم آن را پر بار کرد

از کافی نت با خوشحالی برگشتم دلم می‌خواست قبل از نیما خبر قبولیم رو به بابا و مامان بگم

وقتی از تاکسی پیاده شدم با دیدن آمبولانس کنار خانه و درب باز کیف از کتف بر روی آرنجم افتاد

بلند یا خدا گفتم و با قدم‌های تند به سمت خانه رفتم

دیدگاه خود را بگذارید