اسکین 98 » دانلود رمان شمیم عشق

دانلود رمان شمیم عشق

دانلود رمان شمیم عشق

 

نویسنده : الهه محمدی

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان :

زمین زیر پایش می لرزد … انگار توان تحمل این حجم از کینه را ندارد … بترس؛ بترس از آن روزی که پس لرزه هایش دامن گیر تو و روزگارت شود دست آرزو را گرفته بود و می دوید … صدای خش خش برگ های زیر پایشان و لبخندشان، سمفونی زیبایی در باغ ایجاد کرده بود … هوای شهریور ماه را در ریه هایش فرستاد؛ نسیم خنکی هر از گاهی صورتشان را نوازش می کرد.

پس از چند دقیقه هر دو نفس زنان روی علف ها خوابیدند … دستشان در دست هم بود و نگاهشان به آسمان … چه قدر خوب بود امروز … آرزو لبخندی زد … آره چون توام خوب بودی … آرام و بی صدا زمزمه کرد: بهترم می شم این حرف از گوش های آرزو پنهان نماند … نگاه نگرانش روی صورت شمیم نشست … شمیم مطمئنی فردا می خوای بری؟ … دلش گرم بود به همین نگرانی های مادرانه ی آرزو

به محبت هایی که در چند سال گذشته بیش تر و بیش تر شده بود تا جای خالی مادر و خواهرش را کم تر حس کند مطمئن مطمئن … تا حالا این قدر مطمئن نبودم … ولی تو نمی دونی که اون کیه؟ اصلا قصد و غرضش چیه …

دیدگاه خود را بگذارید